domingo, 30 de diciembre de 2018

PROGRAMA - PROGRAM

PROGRAMA EN: CATALÀ, ESPAÑOL, ENGLISH,  DEUTSCH, FRANÇAIS:

Programació.
Abans del 19 d’abril Inscripcions a la seu del club o a través del e-mail classic@classicmotorclub.org

Del 13 al 16 de maig Opcional: entrega de documentació i credencials a qui vulgui passar per les oficines del Clàssic. Horari: 10:00-12:00 h i de 16:00-19:00 h.

Divendres dia 17 de maig Oficina d’Organització i Acollida oberta de 10:00 a 13:00 h i de 14:30 a les 20:00 h. a l’Hotel Dolce 
A les 12:00 h Concentració davant el hall de l’Hotel Dolce (i carrers propers). Ruta fins al Pantà de Foix. 
A les 14:00 h Dinar als “xiringuitos” de la ruta al Castell de Castellet. 
A les 16:00 h Retorn a Sitges. Estona Lliure 
A les 18:30 h Concentració davant del càmping El Garrofer. Pujada al Dolce. A les 20:00 h Sopar lliure.

Dissabte dia 18 de maig
De 8:30 h a 10:00 h Acollida dels participants i inscripcions a la Plaça de La Fragata. Cafè per a tots els participants. 
A les 10:30 h Sortida de la ruta Micros 100. 
A les 13:00 h Dinar en ruta a Moja 
A les 16:00 h Ruta cap a Sitges. 
Entre les 17:30 h i les 18:00 h Arribada dels participants de forma individual. Entrega de la medalla de record a cada un amb “entrevista” per megafonia.
A les 19:00 h Concurs d’Elegància.
A les 20:00 h Sopar lliure.

Diumenge dia 19  de maig
A les 8:30 h Concentració al Parc Tancat de la Fragata. 
A les 9:00 h Ruta fins als Jardins de Terramar de Sitges amb esmorzar per a tots els participants. 
A les 10:00 h Ruta fins a Vilanova. 
A les 10:45 h Visita al Museu del Ferrocarril. 
A les 11:45 h. Ruta cap a Sitge
A les 12:15 h Estacionament de cotxes al Parc Tancat. 
A les 12:30 h Autocars cap a l’Hotel Dolce. 
A les 13:00 h Aperitiu a l’Hotel Dolce. 
A les 13:30 h Dinar. 
A les 15:30 h Entrega de Trofeus. 
A les 16:00 h Comiat i recollida dels vehicles.

Allotjament.
HOTELS
Dolce Sitges (Hotel recomanat per l’organització)* Av. Camí de Miralpeix, 12 Tel.: +34 938 109 000 e-mail: sitges.reservation@dolce.com (Referència “Microcoches”) Web: https://www.dolcesitges.com/es/ * Condicions especials per als participants

Més oferta hotelera a: http://www.sitgestur.cat/seccion-7/1/hoteles.html?l=es

CÀMPING 
Càmping Bungalow-Park El Garrofer Ctra. C-246a Km. 39 (Sitges) Tel.: +34 938 941 780 e-mail: info@garroferpark.com Web: http://www.campingelgarrofer.com/

Inscripcions.
T: +34 938 751 820 / F: +34 938 751 820 Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 h / 16:00 a 20:00 h 17, 18 i 19 de maig del 2019 Carrer Tarragona, 50 bis | 08250 - Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
http://microcotxes.blogspot.com.es/ (informació permanent) 
www.classicmotorclub.org
Modalitat: Prova reservada a 125 microcotxes clàssics d’abans de 1969. 
Cost de la inscripció: 90€ persona (inclosa assegurança responsabilitat civil, accés al parc tancat, material i drets de la trobada, dinar dissabte, esmorzar diumenge, dinar diumenge, records i trofeus). 
El cost del divendres serà pagat directament pels participants en funció de les seves consumicions al mateix restaurant. 
Data límit: 19 d’abril del 2019 Les inscripcions rebudes amb posterioritat difícilment podràn ser admeses i en cap cas apareixeran en el llibre de ruta. 
Per considerar la inscripció en ferm és imprescindible enviar: - Formulari omplert - Fotografia del cotxe - Resguard de l’ingrés Fer ingrés al següent núm. de compte (abans del 28 d’abril): ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX) CAIXA BANK (Oficina 17, Manresa)
Inscripcions únicament per e-mail o personalment al Club.

Programación.
Antes del 19 de abril Inscripciones en la sede del club o a través del e-mail classic@classicmotorclub.org
Del 13 al 16 de mayo Opcional: entrega de documentación y credenciales a quien desee pasar por las oficinas del Clàssic. Horario: 10: 00-12: 00 h y de 16: 00-19: 00 h.

Viernes día 17 de mayo Oficina de Organización y Acogida abierta de 10:00 a 13:00 h y de 14:30 a 20:00 h. en el Hotel Dolce
A las 12:00 h Concentración ante el hall del Hotel Dolce (y calles adyacentes). Ruta hasta el Pantano de Foix. 
A las 14:00 h Comida en los “chiringuitos” de la ruta en el Castell de Castellet. 
A las 16:00 h Regreso a Sitges. 
A las 18:30 h Concentración frente al camping El Garrofer. Subida al Dolce. 
A las 20:00 h Cena libre.

Sábado día 18 de mayo
De 8:30 h a 10:00 h Acogida de los participantes e inscripciones en la Plaza de La Fragata. Café. 
A las 10:30 h Salida de la ruta Micros 100. 
A las 13:00 h Comida en ruta en Moja. 
A las 16:00 h Ruta hacia Sitges. 
Entre las 17:30 h y las 18:00 h Llegada de los participantes de forma individual. Entrega de la medalla de recuerdo a cada uno con “entrevista” por megafonía. 
A las 19:00 h Concurso de Elegancia. 
A las 20:00 h Cena libre.

Domingo día 19 de mayo
A las 8:30 h Concentración en el Parque Cerrado de la Fragata. 
A las 9:00 h Ruta hasta los Jardines de Terramar de Sitges. Desayuno. 
A las 10:00 h Ruta hasta Vilanova i la Geltrú.
A las 10:45 h Visita al Museo del Ferrocarril. 
A las 11:45 h. Ruta hacia Sitges. 
A las 12:15 h Estacionamiento de coches en el Parque Cerrado.
A las 12:30 h Autocares hacia el Hotel Dolce. 
A las 13:00 h Aperitivo en el Hotel Dolce. 
A las 13:30 h Comida. 
A las 15:30 h Entrega de Trofeos. 
A las 16:00 h Despedida y recogida de los vehículos.

Alojamiento.
HOTELES
Dolce Sitges  (Hotel recomendado por la organización)* Avenida Camí de Miralpeix, 12 Tel.: +34 938 109 000 e-mail: sitges.reservation@dolce.com (Referéncia “Microcoches”) Web: https://www.dolcesitges.com/es/ * Condiciones especiales para los participantes

Más oferta hotelera en: http://www.sitgestur.cat/seccion-7/1/hoteles.html?l=es

CAMPING 
Camping y Bungalow-Park El Garrofer Ctra. C-246a Km. 39 (Sitges) Tel.: +34 938 941 780 e-mail: info@garroferpark.com Web: http://www.campingelgarrofer.com/

Inscripciones.
T: + 34 938 751 820/F: + 34 938 751 820 Horario de atención: el lunes al viernes de 9:00 a 13:30 h/16:00 a 20:00 h 17, 18 y 19 de mayo de 2019 Calle Tarragona, 50 bis | 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
http://microcotxes.blogspot.com/ (información permanente) 

Modalidad: Prueba reservada a 125 microcoches clásicos anteriores a 1969.
Coste de la inscripción: 90 €/persona (incluido seguro responsabilidad civil, acceso al parque cerrado, material y derechos del encuentro, almuerzo sábado, desayuno domingo, comida domingo, recuerdos y trofeos). El coste del viernes será pagado directamente por los participantes en función de sus consumiciones en el mismo restaurante.
Fecha límite: 19 de abril del 2019 Las inscripciones recibidas con posterioridad difícilmente podrán ser admitidas y en ningún caso aparecerán en el libro de ruta.
Para considerar la inscripción en firme es imprescindible enviar: - Formulario rellenado - Fotografía del coche - Resguardo del ingreso
Hacer ingreso al siguiente núm. de cuenta (antes del 28 de abril): ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX) CAIXA BANK (Oficina 17, Manresa)
Inscripciones sólo por correo electrónico o personalmente en el Club:

Program.
Before April 19 Registration at the club’s headquarters or via e-mail: classic@classicmotorclub.org
From May 13th to 16th Optional: delivery of documentation and credentials to anyone who wants to go through the offices of the Classic. Hours: 10: 00-12: 00 h and 4:00 p.m. - 7:00 p.m.
Friday, May 17th
Office of Organization and reception open from 10:00 a.m. to 1:00 p.m. and from 2:30 p.m. to 8:00 p.m. at the Hotel Dolce 
At 12:00 h Concentration in front of the hall of Hotel Dolce (and nearby streets). Route to Pantà de Foix. 
At 2:00 pm Lunch at the “chiringuitos” on the route to Castell de Castellet. 
At 16:00 h Return to Sitges. Free time 
At 6.30 pm Concentration in front of the El Garrofer campsite. Climbs to the Hotel Dolce. At 8:00 pm Dinner (not included in the program).

Saturday, May 18
From 8:30 a.m. to 10:00 p.m. Reception of the participants and inscriptions in the Plaza de La Fragata. Coffee. 
At 10:30 am Departure of the route Micros 100. 
At 1:00 pm Lunch en route in Moja 
At 4:00 p.m. Route to Sitges. 
Between 5:30 pm and 6:00 pm Arrival of the participants individually. Awarding of medals to the participants. Public interview. 
At 7:00 pm Concours d’Elegance 
At 8:00 pm Dinner (not included in the program).

Sunday, May 19
At 8:30 am Concentration in the Paddock in La Fragata square. 
At 9:00 am Route to the Terramar Gardens Breakfast. 
At 10:00 h Route to Vilanova i la Geltrú. 
At 10:45 h. Visit to the Railway Museum. 
At 11:45 h. Route to Sitges. 
At 12:15 pm Park the microcars in the paddock. 
At 12:30 am Buses to the Hotel Dolce. 
At 1:00 pm Appetizer at the Hotel Dolce. 
At 1:30 p.m. Lunch time. 
At 3:30 p.m. Awards ceremony. 
At 4:00 pm Farewell.

Acommodation :
HOTELS
Hotel Dolce Sitges  (Hotel recommended by the Organization)* Av. Camí de Miralpeix, 12 Tel.: +34 938 109 000 e-mail: sitges.reservation@dolce.com (Booking reference “Microcoches”) Web: https://www.dolcesitges.com/es/ * Special rates for participants
More hotel offers in: http://www.sitgestur.cat/seccion-7/1/hoteles.html?l=es

CAMPING
Camping Bungalow-Park El Garrofer Ctra. C-246a Km. 39 (Sitges) Tel.: +34 938 941 780 e-mail: info@garroferpark.com Web: http://www.campingelgarrofer.com/

Registrations.
T: + 34 938 751 820/F: + 34 938 751 820 Opening hours: Monday to Friday from 9:00 to 13:30 h/16:00 to 20:00 h 16th, 17th and 19th may, 2019 Tarragona Street, 50 bis | 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Modality: Event limited to 125 classic microcars made before 1969. Registration fees: 90€/person (including liability insurance, documents,all the nights of the meeting, Saturday lunch, Sunday breakfast, Sunday lunch, souvenirs and trophies).
The cost of Friday expenses will be paid directly by the participants based on their own consumption in the same restaurant.
Deadline: April 19, 2019
The inscriptions received later can hardly be admitted and in any case they will not appear in the road book.
To consider the firm registration it is essential to send: - Fullfilled registration form - Photography of the car - Copy of bank transfer Bank account: ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX) CAIXA BANK (Office 17, Manresa)
Registrations can only be accepted by e-mail or personally in the Club office:

Das Programm
Bis 19. April Anmeldung in der Clubzentrale oder per e-Mail an classic@classicmotorclub.org
13. bis 16. Mai Optional: Ausgabe von Unterlagen und Teilnehmerplaketten an alle, die die Büros des Clubs besuchen möchten. Zeitplan: 10-12 Uhr und 16-19 Uhr

Freitag 17.
Mai Organisations- und Empfangsbüro von 10 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 20 Uhr im Hotel Dolce geöffnet 
Um 12 Uhr Treffen vor dem Foyer des Hotels Dolce (und auf den angrenzenden Straßen). Ausfahrt zum Foix-Stausee. 
Um 14 Uhr Mittagessen in den „Chiringuitos“ an der Route an der Burg Castellet. 
16 Uhr Rückfahrt nach Sitges. Freie Verfügung 
Um 18.30 Uhr Ankunft am Campingplatz El Garrofer. Gemeinsame Rückfahrt zum Hotel Dolce. 
20 Uhr Abendessen (Selbstzahler)
Samstag 18. Mai
Von 8.30 bis 10 Uhr Empfang der Teilnehmer und Anmeldung im Fahrerlager La Fragata. Kaffee. 
10.30 Uhr Ausfahrt auf der Route „Micros 100“. 
13 Uhr Mittagessen in Moja. 
16 Uhr Rückfahrt nach Sitges. Zwischen 
17.30 und 18 Uhr individuelle Ankunft der Teilnehmer. Übergabe der Erinnerungsplaketten an die einzelnen Teilnehmer mit „Interview“ über Lautsprecher. 
19 Uhr Concours d‘Elegance. 
20 Uhr Abendessen

Sonntag 19. Mai
8.30 Uhr Treffen im Fahrerlager „La Fragata“. 
9 Uhr Fahrt zu den „Jardines de Terramar“ in Sitges. Frühstück. 
10 Uhr Ausfahrt nach Vilanova i la Geltrú. 
10.45 Uhr Besuch des Eisenbahnmuseums. 
11.45 Uhr Rückfahrt nach Sitges. 
12.15 Uhr Abstellen der Kleinwagen im Fahrerlager. 
12.30 Uhr Shuttlebusse zum Hotel Dolce. 
13.00 Uhr Aperitif im Hotel Dolce. 
13.30 Uhr Mittagessen. 
15.30 Uhr Überreichung der Trophäen. 
16.00 Uhr Verabschiedung und Fahrzeugabholung.

Unterkünfte
HOTELS
Dolce Sitges (von der Organisation empfohlenes Hotel)* Avenida Camí de Miralpeix, 12 Tel.: +34 938 109 000 e-Mail: sitges.reservation@dolce.com (Stichwort „Microcoches“) Internet: https://www.dolcesitges.com/es/ * Sonderkonditionen für Teilnehmer

Weitere Hotelangebote: http://www.sitgestur.cat/seccion-7/1/hoteles.html?l=es
Unterkünfte.
CAMPING 
Camping und Bungalow-Park El Garrofer Ctra. C-246a Kilometer 39 (Sitges) Tel.: +34 938 941 780 e-Mail: info@garroferpark.com Internet: http://www.campingelgarrofer.com/

Anmeldung.
Tel.: + 34 938 751 820/Fax: + 34 938 751 820 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.30 Uhr/16.00 bis 20.00 Uhr 17., 18. und 19. Mai 2019 Calle Tarragona, 50 bis | 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) 
http://microcotxes.blogspot.com/ (mit aktuellen Informationen)

Teilnahmebedingungen: Maximal 125 Kleinwagenklassiker bis Baujahr 1969. Anmeldegebühr: 90 €/Person (einschließlich Haftpflichtversicherung, Zugang zum Fahrerpark, Unterlagen und Zugangsrechte zu den Veranstaltungen des Treffens, Mittagessen am Samstag, Frühstück am Sonntag, Mittagessen am Sonntag, Souvenirs und Trophäen). Essen am Freitag: Selbstzahler.
Anmeldefrist: 19. April 2019 Später eingehende Anmeldungen können möglicherweise nicht mehr berücksichtigt und auf keinen Fall in das Roadbook aufgenommen werden.
Zur Anmeldebestätigung senden Sie uns bitte: - Ausgefülltes Formular - Foto des Autos - Einzahlungsbeleg
Zahlen Sie den Betrag (bis zum 28. April) bitte auf die folgende Kontonummer ein: ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX) CAIXA BANK (Oficina 17, Manresa)
Anmeldungen nur per E-Mail oder persönlich im Club:

Programme

Avant le 19 Avril, inscriptions par e-mail : classic@classicmotorclub.org, ou bien personnellement au siège du Club.

Du 13 au 15 Mai
En option : livraison de la documentation et les identifications à ceux qui veulent/peuvent aller au siège du Club
Heures d’ouverture : 10:00-12:00 h et de 16:00-19:00 h.

Vendredi 17 mai
En option : livraison à l’Hotel DOLCE, à Sitges, de la documentation et des informations d’identification à tous ceux qui sont arrivés vendredi.  
(Bureau Rencontre voiturettes) Heures d’ouverture : de 10:00 à 13 :00 h et de 16:00 à 20:00 h.
À 12 h.      Concentration en face de la réception de l’Hotel Dolce. Ruta vers le Pantà de Foix.
À 14.00 h  Déjeuner aux « Xiringuitos » (Bars/Restaurants) de la route. ( pas inclus dans  le prix d'inscription )
À 16.00 h.  Retour à Sitges.
                   Temps libre.
À 18.30 h   Concentration en face le Camping Garrofer.
                   Ascension vers l’Hotel Dolce.
À 20.00 h Dîner Libre (pas inclus dans le prix d'inscription et non établi par l’organisation).

Samedi 18 Mai

De 08:00 à 10:00 h. Accueil des participants et remise des documents et informations d’identification sur  la place de La Fragata. Café
IMPORTANT : il n'est pas autorisé d' accéder avec des remorques ou des véhicules modernes sur la place de La Fragata.
À 10.30 h. Départ de la Route Micros 100 (EXCURSION DE 1 JOUR et 100 Km)
À 13:00 h. Déjeuner à Moja..
À 16:00 h. Retour à Sitges.
À 17:30 – 18.00 h. Arrivée individuelle. Remise de souvenirs de la Micros 100.
À 19.00 h. Concours d’Elégance.
À 20.00 h Dîner libre (pas inclus dans le prix d'inscription et non établi par l’organisation).

Dimanche 19 Mai

De 08:00 à 09:00 h. Concentration dans le parc fermé de La Fragata.
À 09:00 h. Sortie vers les Jardins de Terramar.
À 09.15 h. Petit déjeuner dans les Jardins de Terramar (Sitges)
À 10:15 h. Route vers Vilanova i la Geltrú.
À 10:50 h. Visite au Museu del Ferrocarril (Ferroviaire).
À 11:50 h. Route vers Sitges.
À 12.15 h. Exposition des  voiturettes à La Fragata, jusqu’à 17:00 h (Parc fermé surveillé par l’organisation). Navette pour aller au restaurant.
À 13:00 h Déjeuner à l’Hôtel Dolce à Sitges.
À 15:30 h Remise des trophées.
À 16:00 h. Fin de la Concentration. Navette pour aller récupérer les voitures.
Hébergement.
HÔTEL
Hotel Dolce Sitges (hôtel recommandé par l’organisation) *
Av. Camí de Miralpeix, 12
Tél. : + 34 938 109 000
info_sitges@dolce.com
Web : https://www.dolcesitges.com/es/
* Prix spécial pour les participants

Plus offre hôtelière :
http://www.sitgestur.cat/Seccion-7/1/Hoteles.html?l=es
CAMPING
Camping Bungalow-Park El Garrofer
Ctra.. C-246 a km. 39 (Sitges)
Tél. : + 34 938 941 780
info@garroferpark.com
Inscriptions.
Rencontre  réservée a 125 voiturettes classiques d’avant 1969 et 10 Scooters avec side-car d’avant 1965.
Coût d’inscription : 90 €/ personne (comprend l’assurance de responsabilité civile, accès au parc fermé, matériel et droits de le rencontre, déjeuner de samedi, le petit déjeuner de dimanche, déjeuner de dimanche, souvenirs et trophées).

Limite des données :19 avril 2017
Inscriptions reçues après peuvent difficilement être admises et en aucun cas la voiture apparaîtra dans le road book.
Pour avoir l’enregistrement officiel, il est essentiel d’envoyer :
-Formulaires remplis.
-Photographie de la voiture
-Réception du paiement (veuillez indiquer le nom du participant au moment de faire le paiement)

Virement bancaire (avant le 28 avril) :
ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT : CAIXESBBXXX)
CAIXA BANK (Bureau 17, Manresa)
Inscriptions uniquement par e-mail ou personnellement au Club.

T: + 34 938 751 820/F: + 34 938 751 820
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 09:00 à 13:30 h/16:00 à 20:00 h
Rue de Tarragone, 50 bis | 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)-
Classic@classicmotorclub.org
http://microcotxes.blogspot.com.es/ (permanent)
www.classicmotorclub.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.